Julius Šalkauskas

Nepainiokime esminių sąvokų

stome sąvokomis, kurios išreiškiamos žodžiais. Jei vieni žodžiai keičiami kitais, tai ir juos atitinkančios sąvokos keičiasi. Nuolat naudojant iškraipytas sąvokas  televizijoje  ar spaudoje laipsniškai keičiamas žmonių mąstymas. Taip sukuriama galimybė manipuliuoti žmonių sampratomis, vertybėmis ir net pasaulėžiūra.

Skaitydamas 2012-06-06 „Lietuvos žiniose“, paskutinį kartą redaguojamose Valdo Vasiliausko, jo parašytą Memoriją bei siūlomą visuomeninio judėjimo-asociacijos „Lietuvos Tautai“ (LT) iniciatyvą, stebėjausi, kaip autorius cituodamas Lietuvos Konstitucijos 2 straipsnį ignoruoja Konstitucijos preambulę. Joje aiškiai pasakyta apie kokią tautą Konstitucijoje kalbama. „Lietuvos tauta“ ir „Lietuvių tauta“ yra visiškai skirtingos sąvokos. Taigi ši citata yra falsifikuota. „Lietuvos tautos“ bajorų dauguma prarado lietuvių sukurtą „dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius“, nes buvo ugdoma lenkiškoje kultūroje. Jos dalis net prisidėjo prie 1920 m. Lenkijos inspiruoto nepasisekusio valstybės perversmo, kuriuo buvo siekiama Lietuvą prijungti prie Lenkijos. Tuo metu Lietuva visomis savo pajėgomis gynėsi nuo Želigovskio armijos puolimo link Ukmergės, kai buvo bandoma apsupti Lietuvos Kariuomenę ir užimti Kauną. Kita nelietuviška „Lietuvos tautos“ dalis – buvusieji „Jedinstvos“ dalyviai, nevieši KGB agentai ir vieši „rezervistai“ gal mielai prisijungtų ir prie Rusijos, vertindami pigias dujas ir žemesnes kainas labiau už nepriklausomą Lietuvos valstybę. Jau girdime pareiškimų, kad „gerbūvis svarbiau už nepriklausomybę“. Tendencingas sąvokų pakeitimas V.Vasiliausko Memorijos ir judėjimo pavadinime, nuvertina toliau Memorijoje išsakytas kai kurias teisingas mintis ir nekelia pasitikėjimo siūlomu judėjimu, kurio pačiame pavadinime iškraipoma ir paniekinama Lietuvos Konstitucija. Pilietinė visuomenė turi būti ištikima Konstitucijai ir lojali lietuvių tautai „sukūrusiai Lietuvos valstybę“ ir Lietuvoje gyvenančioms tautinėms mažumoms, deja, „Lietuvos tautoje“ neretai tokio lojalumo pasigendama

Žiniasklaidoje nerekomenduojami, nors oficialiai nedraudžiami ir kiti žodžiai. Be „tautos“ svarbios yra ir sąvokos „patriotizmas“, „Tėvynė“ bei viskas, kas su tuo yra susiję. Konstitucija ir Himnas šioms sąvokoms mus įpareigoja ir nelengva būtų jas iš ten ištrinti. Bet tokių bandymų esama. Taip, pavyzdžiui, buvęs ir vėliau sunaikintas judėjimas „Patriotinių organizacijų forumas“, kuriame man teko asmeniškai dalyvauti, pervadintas į „Pilietinių organizacijų forumą“. Judėjimo tokiu pavadinimu iš viso nėra buvę. Taip bandoma iš Lietuvos piliečių sąmonės pašalinti visas patriotizmo ir tautiškumo nuostatas. Viešpataujančiam monopoliniam kapitalui reikalingi žmonės – vartotojai, kurie neturėtų jokių aukštesnių vertybių kaip pinigas, turtas ir materialinė nauda. Su tuo susiję gausūs teisėsaugos skandalai, kai siekiama visus, kurie tokioms peršamoms nuostatoms ar melui bando pasipriešinti, siekiama vienaip ar kitaip juos pašalinti. Pilietiškumas be patriotizmo tautai, sukūrusiai mūsų valstybę ir kultūrą, yra tuščiaviduris. Demografinės situacijos, emigracijos mastų, alkoholizmo ir narkomanijos paplitimo bei moralinio pakrikimo akivaizdoje, situacijos radikaliai nepakeitus, visai realu, kad ateityje mūsų tauta ir valstybė gali išnykti. Kas, jei ne sąmoningi piliečiai-patriotai tam galėtų ir turėtų pasipriešinti?

 

2012-06-19

 

http://propatrialt.wordpress.com/2012/06/19/julius-salkauskas-nepainiokime-esminiu-savoku/#more-1010
 
 
 

Parašykite komentarą