Stasys Jakeliūnas

,,Dirbau valstybei, o ne Butkevičiui…“

get

 ,,Seime įsitikinau, kad šitie politikai nepajėgūs ne tik spręsti valstybės esminių sisteminių ir giluminių problemų – dauguma jų net nepajėgūs jų suvokti. Politinės partijos daugiausia yra tapusios įdarbinimo ir verslo klubais, kuriuose svarbiausi yra interesai ir viešieji ryšiai, o valstybės valdymui ir reikalams skiriama mažoji dalis dėmesio bei laiko. Nėra kompetencijos, atsakomybės, tęstinumo.“

,,Akivaizdu, kad mūsų politinę sistemą reikia gydyti.“

,,Žmonės yra prisiderinę prie politinės konjunktūros, naudojasi ES pinigais, yra susitvarkę savo asmeninį gyvenimą ir nemato prasmės, reikalo bei galbūt galimybių kažką keisti.“

,,Deja, ši koalicija tuo nepasižymi. Ji nemato valstybės vizijos, neįsivaizduoja, kas bus po penkerių ar penkiolikos metų ir bando išgyventi prisiderindama prie rinkėjų lūkesčių, prie vienas kito įgeidžių.“

,,Valstybei svarbu ne tik žmonių skaičius, jų sudėtis, bet ir kokie tai žmonės. Jie turi būti pilietiškai aktyvūs, apsišvietę, drąsūs, nebijantys valdžios, vieni kitų. Ir tai gali duoti stipri šeima, auklėjimas, švietimo sistema. Todėl švietimo sistemos pertvarka yra būtina sąlyga norint geriau gyventi.“

,,Pati politinė sistema turi būti keičiama, nes dabar bet kas, turintis pinigų, šoumeno sugebėjimų, gali patekti į politiką ir valdyti valstybę. Turi būti filtrai politikams, turi būti filtrai ir rinkėjams.“

,,Mes turime vyriausybę, prezidentūrą ir parlamentą, kurie tarpusavyje kovoja ir visur trūksta kompetencijos.“

                                                                                                              ,,Veidas“, 2015-01-16

 

 ,,Finansų ministerijoje nėra komandos, nėra kompetentingų žmonių, kurie jam padėtų spręsti konkrečias finansines problemas.” (Apie ministrą R. Šadžių).

,,Pagrindinės problemos ne finansinės, o politinės. Nes politikai yra nekompetentingi ir nemotyvuoti spręsti ilgalaikes problemas.”

,,Politinėje sistemoje trūksta ir kompetencijos, ir atsakomybės, todėl sunku tikėtis, kad bus vykdomos svarbios reformos – mokesčių, pensijų, švietimo.”

,,Premjeras bando prisiderinti prie įvairių interesų, nuomonių. Jis norėjo įtikti ir rinkėjams, ir komerciniams bankams, ir prezidentūrai. Tai ir nulėmė svyravimus, nuomonių keitimus.”

,,Iš tiesų nieko nenuveikta, išskyrus kai kuriuos kosmetinius pakeitimus. Matyt, premjeras ir ši Vyriausybė nenori ir nėra motyvuota daryti esminių pakeitimų, nes tie pakeitimai gali kažkam nepatikti ir neįtikti.“
http://jakeliunas.lt/demesio-centre-pokalbis-su-buvusiu-ministro-pirmininko-patareju-s-jakeliunu/
2015-01-15

 

 ,,Lietuvos bankas netyrė ir skandinaviškų bankų veiklos bei jų vaidmens sukeliant krizę Lietuvoje. Didesnės ar mažesnės apimties tyrimai yra atlikti kai kuriose kitose pasaulio šalyse, tačiau pas mus – vėl tyla ir ramybė.”

,,/…/ atrodo, kad Lietuvos bankas – stipresniųjų pusėje. Tarp tų stipresniųjų, be abejo, yra ir įtakingasis Swedbankas. Galbūt jis stipresnis ir už patį Lietuvos banką, kuris, pats to nesuvokdamas, dirba jo labui? /…/ ar Lietuva netapo Swedbanko padaliniu?“
http://jakeliunas.lt/ar-lietuvos-bankas-yra-swedbank-padalinys/#more-1252
 2015-10-15

Komentaras

S. Jakeliūno pasitraukimas iš premjero patarėjo pareigų yra sisteminės Lietuvos valstybės politinės krizės požymio proveržis. Jis sudrumstė uzurpuotos ir nuslopintos visuomenės teisių pasisavinimo pelkę ir praskleidė net prisimerkus matomą Lietuvos valstybės valdančiųjų savanaudiškumo, egoizmo ir primityvaus materializmo dvasios beribį viešpatavimą legitimaus pelningo politikos verslo pavidalu.

Tokie žingsniai Lietuvos politinėje erdvėje yra reti ir tuo labai reikšmingi kaip asmenybės sąžiningo ir valstybinio pasielgimo pavyzdys bei geistina nuoroda. Tai svarbus ženklas visapusiškam valdančiosios sistemos įvertinimui ir konformistams, malšinantiems kritiką, nuleidžiant garą ir klaidinant žmones gerais ketinimais. Jo pastebėjimai yra autentiški, iš arti betarpiškai pastebėti faktai, todėl patikimai vertingi. Problemą vertiname ne kaip atskiro ekonominio klausimo vienokį ar kitokį ginčą, sprendimą, vieną ar kitą klaidą, o kaip konceptualų požiūrį į viešpataujančią ir pasitikėjimą valstybe griaunančią sistemą.

Neseniai Lietuvoje buvęs Rusijos prezidento patarėjas A. Ilarionovas apie savo šalies reikalus yra labai prasminai pastebėjęs: ,,Rusijos problemos nėra ekonominės. Tai ydinga politinė sistema. Ir sprendimo būdas yra vienintelis – ją pakeisti.“ (,,Verslo žinios“, 2014-01-20). Manytina, kad ir Lietuvos gyvenimo pirmoji problema yra politinė ir tik nuo jos išsprendimo priklausys ekonominių problemų spendimų galimybių tempas ir apimtis.

Mes parinkome keletą S. Jakeliūno Lietuvos gyvenimo vertinimo minčių. Tai vertinga paryškinant ir sprendžiant Lietuvos politinių jėgų ydingos sistemos savanaudiškumą, egoizmą, griaunančius humanizmą, demokratiją, valstybės ateitį ir istorinį išlikimą. Iš to regisi, kad dabartinė politinė sistema, kaip piniginė demokratija, yra sugedusi, nepatikima ir iš vidaus nepajėgi reformuotis ar tobulėti, todėl turi būti sugriauta. Kito kelio nėra, antraip liktų tik purvinas murgdymasis. Mes galime S. Jakeliūnui parodyti pagarbą už valstybinį požiūrį į Lietuvos išlikimą ir pilietiškumą.

Algirdas Endriukaitis

2015-01-24
misrig@lrs.lt
www.savastis.lt

 

Parašykite komentarą