IŠMINTIES KRISLAI 6

,,Lietuvoje nacionalinės valstybės kūrėjams ir jos suverenui – tautai gyventi nebesaugu.“
Daiva Tamošaitytė, filosofė
,,Metai“, 2012, Nr. 8-9, p. 137

 

,,Intelektualas mažų mažiausiai nepatikimas, nes jis angažuojasi tik sau ir savo vizijai. Dažnai jis neturi nė elementarios politinės nuovokos. Žinoma, intelektualai gali kurį laiką pabūti su tauta ir ją įkvėpti, kodėl gi ne.“
Daiva Tamošaitytė, filosofė
,,Metai“, 2012, Nr. 8-9, p. 139

 

,,Vadovauti tautai turėtų kiti – praktiški ir vitališki žmonės, gebantys priimti greitus, ryžtingus ir gyvybiškai svarbius sprendimus. Jie turi degti sąžine, drąsa ir tiesa. Tautas veda ne filosofai, bet karžygiai. Tai nepasikeitė nuo antikos laikų.“

Daiva Tamošaitytė, filosofė

,,Metai“, 2012, Nr. 8-9, p. 139

 

,,O kad antivertybių diegimas proporcingai susijęs su absurdo lygmenį pasiekusiu lietuvių kaip tautos ujimu, žeminimu, mistiniais kolektyviniais įvairiausio pobūdžio kaltinimais, provokacijomis, tiesiog patyčiomis – jau tapo antrąja vikšro oda.“

Daiva Tamošaitytė, filosofė

,,Metai“, 2012, Nr. 8-9, p. 142

 

,,Kažkaip keistai ir kryptingai išlenda atvirkštinės vertybinės nuostatos: pradedamos sverti tautų kančios ir paaiškėja, kad genocidas genocidui nelygus, kad yra išskirtinių genocidų, kiaulių, lygesnių tarp lygių, kad kankinamam ir žudomam lietuviui skauda mažiau, kad skaičiuoti kitataučių komunizmo nusikaltimo dalyvių Lietuvoje, šiukštu, nevalia, nes ,,procentas nieko nereiškia“, o kitų tautų išskirtinio genocido pamatu nuolat nurodomas būtent aukų ir budelių skaičius, o jei jo nepakanka, apkaltinama visa tauta. Tai yra vienas baisiausių šiuolaikinės dvigubos moralės pasireiškimų, reiškiamų liberaliųjų intelektualų.“
Daiva Tamošaitytė, filosofė
,,Metai“, 2012, Nr. 8-9, p. 142

 

,,Užtat nūnai bet kuri mažuma Lietuvoje turi teisę žygiuoti pagrindiniu sostinės prospektu ir, pavyzdžiui, kovo 17-ąją streikuoti, bet iš tiktųjų minėti Lietuvos valstybingumui grasinusią datą. O taikus jaunimas Kovo 11-osios laisvai minėti jau negali, nes iš anksto apšaukiamas fašistų sambūriu, ruošiamos provokacijos, spaudoje pasirodo iš anksto sukurpti melagingi aprašymai to, ko nebuvo.“
Daiva Tamošaitytė, filosofė
,,Metai“, 2012, Nr. 8-9, p. 143

 

,,Lietuva, pradėjusi modernėjimo kelią su trispalve, simbolizuojančia žmonių lygybę, laisvę ir brolybę, tampa šių vakarietiškų vertybių įkaite, nes XXI a. pradžioje jos esmiškai reprezentuoja pakitusią, natūralistiškai suvokiamą gerovę. Tuomet kūniškos silpnybės, pamažėle legalizuojant biologinių poreikių pirmenybę (narkotikus, prostituciją), tampa galinga priemone valdyti valstybę, vis dar manipuliuojant išlikusia baime būti išviešintam.“
Daiva Tamošaitytė, filosofė
,,Metai“, 2012, Nr. 8-9, p. 143

 

,,Teismai, virtę savo priešybe, žmogų teisia už tiesą ir viešą vertybių išpažinimą. Sutinkama su saujelės diktuojamų galios diskursu, kurio tikslas yra išplauti trapią sunkiai sukurtų vertybių hierarchiją, atsigręžiant į barbariškas žmonijos evoliucijos fazes ar recidyvus šiuolaikiniame pasaulyje. Teismai, kurie remiasi įtakos grupės įtvirtintais melagingais postulatais, nėra teisėti. Kaip galima įrodyti savo tiesą teisme, jei teisėjai a priori sprendimus grindžia į vertybes neatsižvelgiančiomis nuostatomis? Dar blogiau, kai manipuliuojama dvigubų standartų principu?“
Daiva Tamošaitytė, filosofė
,,Metai“, 2012, Nr. 8-9, p. 144

 

,,Konstruoti bendrabūvį ne socialinės konkurencijos ir neigimo dvasia, nesiekti išskirtinumo, kur jo nėra ir negali būti, bet ieškoti to, kas tautas, žmonių bendrija jungia. Mokytis iš žmonijos šviesulių, kurie peržengė zoologinio statuso ribas.“
Daiva Tamošaitytė, filosofė
,,Metai“, 2012, Nr. 8-9, p. 144

 

,,Dalis Lietuvos visuomenės, kuri išsilaisvino iš sovietinės okupacijos, pateko į savosios partinės nomenklatūros valdymo ir skurdo nelaisvę. Tai joks gėris tam žmogui, kuris skursta ir turi tą jungą vilkti“.
Vytautas Rubavičius
www.bernardinai.lt,  2012-11-08

 

,,Man visada buvo svarbus esminis klausimas: ar mes, kaip tauta, kaip Lietuvos visuomenė, pasmerkti išnykti, ar vis dėlto turime galimybę tvirtėti ir kūrybiškai skleistis Europoje? Šiuo metu mes einame išnykimo link. Mano galva, tai tiesiog akivaizdu pažiūrėjus į socialinius ir demografinius rodiklius. Nematome jokios veiksmingos politikos, kuri vienaip ar kitaip aptartų tas blogybes, suprastų jas kaip iššūkius mūsų egzistencijai, kaip egzistencines grėsmes ir ieškotų būdų, kaip su tais iššūkiais susidoroti. Apie ką šiuo metu daugiausia kalbama? Apie minimalios algos kėlimą ar nekėlimą, ir kokia elektros energijos kaina bus 2040 m. Jokių realių nacionalinio tapatumo, tautos klestėjimo, nacionalinės kultūros raiškos tvirtinimo klausimų nesvarstome.“
Vytautas Rubavičius
www.bernardinai.lt, 2012-11-08

 

,,Europos Sąjungos politika yra grindžiama viena, mano galva, esmine nuostata – išnacionalinti valstybes ir paversti jas formalia struktūra. Kitaip tariant, atsieti žmones nuo valstybės ir teritorijos, nuo gimtinės. Tada tautos tampa etnokultūriniais dariniais, neturinčiais valstybinės galios ir tos nacionalinės jausenos, kuri, Europos politiku manymu, yra nacionalizmo šaltinis.“
Vytautas Rubavičius
www.bernardinai.lt, 2012-11-08

 

Parinko A. Endriukaitis                                                                                                       2016-04-10

misrig@lrs.lt     8-601-95-809

Parašykite komentarą