DĖL LIETUVOS ŽEMĖS PARDAVIMO UŽSIENIEČIAMS

 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO RŪMAI
____________________________________________________________________

REZOLIUCIJA

2013-07-08

 Kaunas

 Dėl LIETUVOS ŽEMĖS PARDAVIMO UŽSIENIEČIAMS

 

2014 m. gegužės 1 d. baigsis pratęsto Lietuvos narystės ES sutartyje numatyto pereinamojo laikotarpio dėl žemės ūkio paskirties žemės pardavimo kitų ES valstybių narių privatiems ir juridiniams asmenims terminas.

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į susidariusią realią galimybę iš naujo derėtis dėl ūkininkavimo sąlygų suvienodinimo visų ES valstybių narių žemdirbiams ir įvertinęs  Lietuvos žemdirbių reikalavimus, 2013 m. gegužės 23 d. priėmė nutarimą „Dėl žemės pardavimo užsieniečiams pereinamojo laikotarpio pratęsimo“ Nr. XII-337, kuriuo siūloma Lietuvos Respublikos Vyriausybei ieškoti galimybių artimiausiu metu siekti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pakeitimo arba imtis kitų alternatyvių priemonių tam, kad draudimas parduoti žemės ūkio paskirties žemę užsienio subjektams nebūtų laikomas laisvo kapitalo judėjimo principo pažeidimu, ir apie atliktus veiksmus bei pasiektus rezultatus kas pusę metų pateikti informaciją Lietuvos Respublikos Seimui.

2013 m. kovo 22 d. vykusio Lietuvos visuotinio žemdirbių suvažiavimo dalyviai aiškiai išdėstė savo reikalavimą – draudimas kitų ES valstybių narių privatiems ir juridiniams asmenims įsigyti Lietuvoje žemės ūkio paskirties žemę turi būti pratęstas iki to laiko, kol tiesioginės išmokos 1 ha deklaruotos žemės bus nemažesnės už ES vidurkį, t.y. iki kol tęsis pereinamieji tiesioginių išmokų suvienodinimo laikotarpiai ir Lietuvos ūkininkų perkamoji galia įsigyti žemės ūkio paskirties žemę susivienodins su kitų ES šalių ūkininkų perkamąja galia. Taip pat būtina sudaryti teisines sąlygas, jog Lietuvoje žemės ūkio paskirties žemę galėtų įsigyti tik realiai ūkininkaujantys Lietuvos subjektai. Šią suformuotą poziciją palaiko ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai.

  Pirmininkas                                                                        Andriejus Stančikas

1 komentaras

Parašykite komentarą